Aktuality
Skupina ČEZ
Den otevřených dveří JETE
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30.6..2021
Podpora projektu - Kamerový systém v obci.
V rámci akce Kamerový systém v obci, děkujeme NADACI ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 tis. z celkových nákladů.
Oznámení o 22. zasedání obce Bečice dne 30.6.2021
21. zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2021.
Zveřejnění závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020 v obci Bečice
21. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 14.6.2021.
Změna č.1 územního plánu obce Bečice
SMO Bukovská voda - zpráva o hospodaření za rok 2020
20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
Oznámení o 20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
Očkování psů
Skupina ČEZ
Zastupitelstvo kraje
Nalezený pes
nebezpečný odap
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Skupina ČEZ
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 15.3..2021
Oznámení o 19. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
Skupina ČEZ
Informace sčítání lidu
Skupina ČEZ
Daň z nemovitosti
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
Skupina ČEZ
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
Plán svozu tříděného odpadu 2021
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
Poděkování
Rozpočet obce Bečice na rok 2021
Rozpočtová opatření 2020