Aktuality
Skupina ČEZ
Volby 2021
Směrnice č1/2021 kamerový systém v obci
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 15.9..2021
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY
Pozvánka ČEZ
Poděkování
Oznámení o 23. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
Skupina ČEZ
Volby do Poslanecké sněmovny
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Skupina ČEZ
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30.6..2021
Podpora projektu - Kamerový systém v obci.
V rámci akce Kamerový systém v obci, děkujeme NADACI ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 tis. z celkových nákladů.
Zveřejnění závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020 v obci Bečice
Změna č.1 územního plánu obce Bečice
SMO Bukovská voda - zpráva o hospodaření za rok 2020
20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
Skupina ČEZ
nebezpečný odap
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Skupina ČEZ
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 15.3..2021
Oznámení o 19. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
Skupina ČEZ
Skupina ČEZ
Daň z nemovitosti
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
Skupina ČEZ
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
Plán svozu tříděného odpadu 2021
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
Poděkování
Rozpočet obce Bečice na rok 2021
Rozpočtová opatření 2020