Aktuality
Pohádkový les
více
Volby do Evropského parlamentu 2024
více
Oznámení o 11 zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 27. 5. 2024
více
Skupina ČEZ
více
Daň z nemovitosti
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 10. jednání zastupitelstva obce dne 18.3..2024
více
Oznámení o 10 zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 18.3. 2024
více
Zápis z 9. jednání zastupitelstva obce dne 4.3..2024
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 9 zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 4.3. 2024
více
Skupina ČEZ
více
Aukční vyhláška
více
Veřjné vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje jihočeského kraje.
více
Skupina ČEZ
více
Rozpočet obce Bečice na rok 2024
více
Zápis z 8. jednání zastupitelstva obce dne 18.12..2023
více
Povolení ČOV
více
Rozpočtové opatření č.10/2023
více
Rozpočtové opatření č.9/2023
více
Rozpočtové opatření č.6/2023
více
Rozpočtové opatření č.8/2023
více
Rozpočtové opatření č.7/2023
více
Oznámení o 8 zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 18.12. 2023
více
Prodej pozemku v majetku státu
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 7. jednání zastupitelstva obce dne 20.11..2023
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
více
Oznámení o 7. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 20.11. 2023
více
Skupna ČEZ
více
Skupiina ČEZ
více
Zápis z 6. jednání zastupitelstva obce dne 18.9..2023
více
Oznámení o 6. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 18.9. 2023
více
Skupina ČEZ
více
Závěrečný účet účetní uzáverka obce Bečice 2022
více
Skupina ČEZ
více
Rozpočtové opatření č.5/2023
více
Zápis z 5. jednání zastupitelstva obce dne 26.6..2023
více
Oznámení o 5. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 26.6. 2023
více
Rozpočtové opatření č.4/2023
více
Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Sdružení měst a obcí Vltava za rok 2022
více
Zápis z 4. jednání zastupitelstva obce dne 29.5..2023
více
Závěrečný účet a účetní uzávěrka obce za rok 2022
více
Oznámení o 4. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 29.5. 2023
více
Skupina ČEZ
více
Veřejná vyhláška dan z nemovitostí na rok 2023
více
Rozpočtové opatření č.3/2023
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 3. jednání zastupitelstva obce dne 6.3..2023
více
Rozpočtové opatření č.2/2023
více
Skupina ČEZ
více
Dětské maškarní dne 18.3.2023
více
Oznámení o 3. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 6.3.2023
více
Rozpočtové opatření č.1/2023
více
Oprava chodníku
více
Rozpočtový výhled obce 2023-2025
více
Rozpočet obce na rok 2023
více
Skupina ČEZ
více
Rozpočet obce Bečice na rok 2023
více
Zápis z 2. jednání zastupitelstva obce dne 26.12.2022
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 2. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 26.12.2022
více
Zápis z 1. jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2022
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 1. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 28.11.2022
více
Podpora projektu - přívěsná plošina
více
Pracovní plošina
více
Zápis z ustanovující schůze zastupitelstva obce Bečice dne 15.10.2022
více
Ustanovující schůze nově zvoleného zastupitelstva dne 15.10.2022 v 18:30 hodin.
více
Skupina ČEZ
více
Výsledky voleb 2022 iobec Bečice
více
JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ
více
Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 8.. 2022
více
Oznámení o 30. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 15.8.2022
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce dne 30. 6.. 2022
více
Komunální volby 2022
více
Oznámení o 28. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 30.6.2022
více
Výzva k výběrovému řízení: Zakoupení přívěsné pracovní plošiny
více
Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrky na rok 2021
více
Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6.. 2022
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 28. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 13.6.2022
více
Energy FEST JETE
více
Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 5.. 2022
více
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2.. 2022
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2022
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Informace k dani z nemovitosti
více
Návrh závěrečné účtu a výsledek přezkoumání hospodaření Bukovská voda 2021
více
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2.. 2022
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 26. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Rozpočet obce na rok 2022
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
více
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce dne 27.12..2021
více
Rozpočtové opatření 2021
více
Oznámení o 25. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce dne 22.11..2021
více
NADACE ČEZ - PODPORA REGIONU 2021 - VYTÁPĚNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
více
Oznámení o 24. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Skupina ČEZ
více
Volby 2021
více
Směrnice č1/2021 kamerový systém v obci
více
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 15.9..2021
více
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY
více
Pozvánka ČEZ
více
Poděkování
více
Oznámení o 23. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
více
Skupina ČEZ
více
Volby do Poslanecké sněmovny
více
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30.6..2021
více
Podpora projektu - Kamerový systém v obci.
V rámci akce Kamerový systém v obci, děkujeme NADACI ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 tis. z celkových nákladů.
více
Zveřejnění závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020 v obci Bečice
více
Změna č.1 územního plánu obce Bečice
více
SMO Bukovská voda - zpráva o hospodaření za rok 2020
více
20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
více
Skupina ČEZ
více
nebezpečný odap
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 15.3..2021
více
Oznámení o 19. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Daň z nemovitosti
více
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
více
Skupina ČEZ
více
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
více
Plán svozu tříděného odpadu 2021
více
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
více
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
více
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
více
Poděkování
více
Rozpočet obce Bečice na rok 2021
více
Rozpočtová opatření 2020
více