Aktuality

Skupina ČEZ

Zastupitelstvo kraje

Nalezený pes

nebezpečný odap

Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

Skupina ČEZ

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 15.3..2021

Oznámení o 19. zasedání zastupitelstva obce Bečicce

Skupina ČEZ

Informace sčítání lidu

Skupina ČEZ

Daň z nemovitosti

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020

Skupina ČEZ

Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace

Plán svozu tříděného odpadu 2021

Stanovisko EIA JETE TEMELÍN

Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice

Svoz tříděného odpadu v obci 2021

Poděkování

Rozpočet obce Bečice na rok 2021

Rozpočtová opatření 2020