Aktuality
Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 5.. 2022
více
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2.. 2022
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2022
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Informace k dani z nemovitosti
více
Návrh závěrečné účtu a výsledek přezkoumání hospodaření Bukovská voda 2021
více
Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2.. 2022
více
Skupina ČEZ
více
Oznámení o 26. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Rozpočet obce na rok 2022
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém odpadového hospodářství
více
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
více
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce dne 27.12..2021
více
Rozpočtové opatření 2021
více
Oznámení o 25. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce dne 22.11..2021
více
NADACE ČEZ - PODPORA REGIONU 2021 - VYTÁPĚNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
více
Oznámení o 24. zasedání zastupitelstva obce Bečice
více
Skupina ČEZ
více
Volby 2021
více
Směrnice č1/2021 kamerový systém v obci
více
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 15.9..2021
více
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY
více
Pozvánka ČEZ
více
Poděkování
více
Oznámení o 23. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
více
Skupina ČEZ
více
Volby do Poslanecké sněmovny
více
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30.6..2021
více
Podpora projektu - Kamerový systém v obci.
V rámci akce Kamerový systém v obci, děkujeme NADACI ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 tis. z celkových nákladů.
více
Zveřejnění závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020 v obci Bečice
více
Změna č.1 územního plánu obce Bečice
více
SMO Bukovská voda - zpráva o hospodaření za rok 2020
více
20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
více
Skupina ČEZ
více
nebezpečný odap
více
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
více
Skupina ČEZ
více
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 15.3..2021
více
Oznámení o 19. zasedání zastupitelstva obce Bečicce
více
Skupina ČEZ
více
Skupina ČEZ
více
Daň z nemovitosti
více
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
více
Skupina ČEZ
více
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
více
Plán svozu tříděného odpadu 2021
více
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
více
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
více
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
více
Poděkování
více
Rozpočet obce Bečice na rok 2021
více
Rozpočtová opatření 2020
více