Aktuality
Skupina ČEZ
Informace sčítání lidu
Skupina ČEZ
Daň z nemovitosti
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020
Skupina ČEZ
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
Plán svozu tříděného odpadu 2021
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
Poděkování
Rozpočet obce Bečice na rok 2021
Rozpočtová opatření 2020