Nadace ČEZ

Podpora projektu - přívěsná plošina

V rámci podpory regionů, děkujeme NADACI ČEZ za poskytnutí finanční podpory ve výši 90.000,- Kč na nákup pracovní přívěsné plošiny v celkové hodnotě 711.480,- Kč.


JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ

V rámci Oranžového roku 2022 v obci Bečice byly finančně podpořeny tyto akce.

Pohádkový den 28.5.2022

Nohejbal Bečice 18.6.2022

90. výročí založení SDH 20.8.2022

Děkujeme


Podpora projektu - Kamerový systém v obci.

V rámci akce Kamerový systém v obci, děkujeme NADACI ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 100 tis. z celkových nákladů.


Podpora projektu - Výměna stávajícího osvětlení za úsporný LED systém

Nadace ČEZ - podpořila projekt "Výměna stávajícího osvětlení za úsporný LED systém v obci částkou 100 tis. Děkujeme za podporu.


Podpora projektu - Výstavba sportovního zázemí i hřiště

Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu "Výstavba sportovního zázemí i hřiště" částkou 100.000,- Kč. Děkujeme za podporu.


Podpora projektu - Prodloužení veřejného osvětlení v obci

Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu "Prodloužení veřejného osvětlení v obci částkou 150 000,- Kč z celkových nákladů.

Děkujeme

 

 


Podpora projektu - Čistá a upravená obec

Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu "Čistá a upravená obec" částkou 70.000,- Kč na pořízení traktůrku s příslušenstvím pro celoroční údržbu v obci.

Děkujeme


Podpora projektu - Obecní symboly

Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu "Obecní symboly" částkou 40.000,- Kč. Díky této podpoře bylo možné vyhotovit symboly, které vyjadřují sílu a stabilitu obce s odkazem na její minulost.

Děkujeme


Podpora projektu - plovoucí čerpadlo

Nadace ČEZ přispěla v rámci projektu podpora regionů částkou 25.000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla pro SDH Bečice.

Děkujeme


Podpora projektu - opravy krytiny místní kapličky

Nadace ČEZ v rámci projektu "Pomáhej pohybem" přispěla na  opravu střešní krytiny místní kapličky  částkou ve výši 60.000,- Kč.

Děkujeme


Podpora projektu - stavební dokumentace

Nadace ČEZ podpořila projekt víceúčelového hřiště ze zázemím a moderním povrchem částkou 37.000,-.

Byl tak učiněn 1. krok ke zlepšení sportovního zázemí v obci.

Děkujeme


Podpora projektu bezpečnosti

Nadace ČEZ poskytla nadační příspěvek v rámci projektu ,,Bezpečnost chodců v obci a snížení rychlosti" částkou 130 000 tis. z celkové investice, která činila  136 375 tis.

Tento projekt, tak přispěl k vyšší bezpečnosti chodců v obci.