Zápisy z jednání zastupitelstva

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2.. 2022