Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Petr Dvořák
místostarosta Vlastimil Zákostelecký
Jiří Gregora
Eva Grohmannová
Miroslav Smrž předseda finančního výboru
Petr Svoboda
Radek Zákostelecký předseda kontrolního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.