Zápisy z jednání zastupitelstva

Pracovní plošina

V rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022 obec zakoupila přívěsnou pracobní plošinu za celkovou cenu 711.480,- Kč. Poskytnutná dotace z rozpočtu kraje činila 201.000,- Kč