Úřední deska

Poděkování

Obec Bečice děkuje za podporu při financování akce "Oprava povrchu víceúčelového hřiště" z rozpočtu Jihočeského kraje.

Logo Jihočeského kraje