Úřední deska
Návrh závěrečné zprávy a účetní uzávěrky obce za rok 2023
Pohádkový les
Volby do Evropského parlamentu 2024
Daň z nemovitosti
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Aukční vyhláška
Veřjné vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje jihočeského kraje.
Povolení ČOV
Prodej pozemku v majetku státu
Aukce
Veřejná vyhláška dan z nemovitostí na rok 2023
Dětské maškarní dne 18.3.2023
Katastr
Oprava chodníku
Výsledky voleb 2022 iobec Bečice
Komunální volby 2022
Výzva k výběrovému řízení: Zakoupení přívěsné pracovní plošiny
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2022
Informace k dani z nemovitosti
Návrh závěrečné účtu a výsledek přezkoumání hospodaření Bukovská voda 2021
NADACE ČEZ - PODPORA REGIONU 2021 - VYTÁPĚNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Volby 2021
OPATŘENÍ VEŘEJNÉ POVAHY
Pozvánka ČEZ
Poděkování
Volby do Poslanecké sněmovny
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Zveřejnění závěrečného účtu a účetní uzávěrky za rok 2020 v obci Bečice
Změna č.1 územního plánu obce Bečice
SMO Bukovská voda - zpráva o hospodaření za rok 2020
20. zasedání zastupitelstva obce Bečice dne 24.5.2021
nebezpečný odap
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti
Rozhodnutí o zařazení úseků do kategorie místní komunikace
Plán svozu tříděného odpadu 2021
Stanovisko EIA JETE TEMELÍN
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Bečice
Svoz tříděného odpadu v obci 2021
Poděkování
Rozsvícení vánočního stromku
Oranžový rok 2020 v obci
Opatření obecné povahy
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce dne 27.4.2020
Daň z nemovitosti
Opatření obecné povahy
Nařízení JK
Nouzový stav
Bukovská voda, zpráva 2019
Mimořádná opatření MZ
Svozové dny tříděného odpadu v roce 2020
Zasedání Jihčeského kraje
Návrh opatření obecné povahy
Rozsvícení vánočního stromku dne 1.12.2019 od 17:00
Oznámení o zasedání JČ
Kominík dne 28.9.2019
Svoz nebezpečného a velkorozměrného odpadu dne 12.10.2019
Oranžový rok 2019

Obec Bečice děkuje za partnerství v projektu Oranžový rok 2019. V tomto roce byly takto podpořeny 3 místní akce. Dětský den, Volejbalový turnaj a Ukončení léta v obci.


Návštěva Temelína

Dne 24.8.2019 v rámci dlouholeté spolupráce s naším partnerem JETE byla realizována další z mnoha návštěv našich občanů v infocentru elektrárny.


Ministerstvo zemědělství - vyhláška obecné povahy
Úřad pro zastupování státu
Bezpečnostní desatero
Ukončení léta pod pergolou 2019 od 17:00 hodin
Zasedání Zastupitelstava Jihočeského kraje
Eurovolby 2019-výsledky
Daň z nemovitosti vyhláška
Volby do Evropského parlamentu
Stavění máje, pálení čarodějnic
Návrh rozpočtu na 2019
Výběrové řízení - výstavba zázemí občanské vybavenosti na hřišti