Nadace ČEZ

Podpora projektu - Výměna stávajícího osvětlení za úsporný LED systém

Nadace ČEZ - podpořila projekt "Výměna stávajícího osvětlení za úsporný LED systém v obci částkou 100 tis. Děkujeme za podporu.